İthalat ve ihracat gümrükleme işlemleri için gerekli olan belgelerin oluşturulması bilgimizle fırsata dönüşmekte.

Belgelendirme Nedir?

Gümrükleme işlemlerinizde gerekli izinlerin alınmasında belgelendirme, büyük bir önem ve zorunluluk taşımaktadır. Belgelendirme hizmeti adı altında ATR Belgesi, İhracat Belgesi, İthal Şehadetnamesi, CE Belgesi, dahilinde işleme izin belgesi gibi belgeler hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda gümrük çekim evrakları, MSDS işlemleri, Nihai Kullanım Sertifikası, İŞGÜM İthal İzni, TÜRKAK Belgelendirme işlemleri de bu hizmete dahildir.

Başlıca Belgelendirme, İzin ve Hizmetlerimiz

ATR Belgesi

ATR Dolaşım Belgesi, Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında imzalanmış Gümrük Birliği anlaşması dahilinde serbest dolaşım kategorisinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinin uygulanmasını sağlayan bir belgedir. Bu belge ihracat yapan firma tarafından oluşturulmalıdır.

İhracat Belgesi

İhraç edilecek malların gümrük mevzuatına uygunluğu belirleyen bir belgedir.

İthal Şehadetnamesi

Ekonomi Bakanlığı başvurusu ile gerçekleştirilen ihracat ülkesi tarafından özerklik sahibi olan kritik malzemelerin ithalatında gerekli bir başvurudur.

İŞGÜM İthal İzni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan iş sağlığı ve güvenliği konusunda zararlı olabilecek belirli malzemelerin kullanımı için alınan izin belgesidir.

Gümrük Çekim Evrakları

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilinde İşleme İzin Belgesi ile ham maddelerin yerli alımında KDV istisnalarından faydalanılmaktadır. Aynı zamanda ham madde ithalinde gerekli gümrük vergileri, KDV ve KKDF Fonu indirimleri ya da muafiyetleri de Dahilinde İşleme İzin Belgesi kapsamında oluşturulabilir.

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Şirketler tarafından yurt dışına ve serbest bölgelere daha ekonomik maliyetlerle işlenmek için gönderilecek ürünlere ithalat için Gümrük Vergisi ve KDV muafiyeti uygulanması için bu belge alınmaktadır.

CE Belgesi (Conformite European)

Avrupa Birliği sınırlarında ürünlerin serbest dolaşımının yapılmasını sağlayan bir belgedir. 1 Ocak 2004 tarihinde başlayan anlaşma ile Türkiye’nin iç pazarında da zorunlu hale gelmiştir. Bu belge ile ithalatçı şirketler, ithal edilen ürünlerin Avrupa Birliği kurallarına uygunluğunu belirtmiş olurlar.

MSDS İşlemleri (Malzeme Güvenlik Bilgi Formları)

26 Aralık 2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 27092 numaralı yönetmelik doğrultusunda Material Safety Data Sheets yani Malzeme Güvenlik Bilgi Formları kimyasal madde ithal eden, üreten ya da kullanan firmaların ilgili kimyasalları kullanırken ya da saklarken çevreye karşı tehlike oluşturmamak için belirli bilgilere sahip olmaları gerekmektedir.

Nihai Kullanım Sertifikası

Resmi kurum tarafından onaylanması gereken, ürünü ihraç eden firmaların ya da şahısların, satıcı izni olmadan üçüncü kişiler ile o ürünleri paylaşmayacaklarının taahhüdünü verdikleri belgedir.

TÜRKAK Belgelendirme İşlemleri

Şirketler, ithalini gerçekleştirecekleri eşyaların belgelerinin Türkiye sınırlarında geçerli olması için TÜRKAK’tan onay almaları gerekir.

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım konusunda belirli bir tasarruf miktarını tamamlamış şirketlerin üstün teknolojik sistemler ile devletin desteklediği ve belirlediği uluslararası bölgelerde hizmet verebilmeleri için edinilmesi zorunlu bir belgedir.

Kullanılmış Makine İthal İzni

Ekonomik Bakanlığı Özel İthalat İzni sayesinde üretici firmalar imalat işlemlerinde kullanmak için eski, kullanılmış ve yenilenmiş üretime destek olacak makine ve teçhizatların ithalatını yapabilirler.

Gözetim Belgesi

İç piyasadaki yerli üreticilerin olumsuz etkileneceği miktar ya da tutarda eşyaların ithal edilmemesi açısından Ekonomi Bakanlığı tarafından Gözetim Belgesi ile izlenim gerçekleştirilmektedir.

İlaç ve Ham Maddelerinin İthalat ve İhracat İşlemleri

 • İlaç Ham Maddeleri İthal İzni,
 • İthalat Geri Bildirimleri ve Bitmiş İşlemlerin Kontrolü,
 • Üretim Yeri İzni’nin alınması,
 • Kontrol Belgesi oluşturma ve başvuru takibi,
 • İhracat Dosyası oluşturma ve başvuru süreci takibi,
 • Kontrole Tabi Madde İthalat İşlemleri.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hizmetleri

 • AEEE uygunluğunun beyan edilmesi,
 • Pil ve akü ithal işlemleri,
 • Katı Yakıt İthalatı için gerekli işlemler,
 • Metal Hurda İthali,
 • OTİM İşlemleri.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İzni

Çakı, zıpkın, bıçak, teleskop v.b. çevreye zarar oluşturabilecek eşyaların ithalatı için gerekli izinler alınmalıdır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı & Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İşlemleri

 • Muafiyet Belgesi alımı,
 • Ambalaj ve etiket incelemesi işlemleri,
 • Piyasa gözetimi ve denetimine hazırlık hizmeti,
 • Garanti Belgesi oluşturma işlemleri.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.